Stichting Bewindvoering Cliëntengelden

Bewindvoering

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, dan kan de kantonrechter bewind instellen en een bewindvoerder benoemen.

Mentorschap

Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Curatele

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter curatele instellen.

Administratieve Ondersteuning

Als een familiebewindvoerder of curator ondersteuning nodig heeft bij het beheer van de financiën en het voldoen aan de verplichtingen van de rechtbank.

Inkomensbeheer

Als iemand (tijdelijk) het overzicht over zijn financiële zaken kwijt is en ondersteuning nodig heeft om het overzicht terug te krijgen. Samen worden er duidelijke afspraken gemaakt om weer een stabiele situatie te krijgen.

Over SBC

SBC biedt als onafhankelijke stichting sinds 1992 professionele ondersteuning aan cliënten met een zorgvraag en aan de curator of bewindvoerder van cliënten met een zorgvraag op het gebied van zorg en financiën binnen de regio Limburg en Brabant.

Om onze kwaliteit en professionaliteit op een objectieve manier te laten toetsen en handhaven is SBC  sinds 1 november 2009 lid van Branchevereniging Horus (voorheen BPBI). 

Horus en de Rechtbank houden toezicht op de kwaliteit en continuïteit.