Stichting Bewindvoering Cliëntengelden (SBC)

Ontstaan vanuit de Stichting St. Anna te Heel (nu onderdeel van de Koraalgroep) biedt de SBC als onafhankelijke stichting vanaf 1992 professionele ondersteuning aan cliënten met een zorgvraag en aan de curator of bewindvoerder van cliënten met een zorgvraag op het gebied van financiën.

Deze ondersteuning bestaat uit het voeren van bewind en inkomensbeheer.

Vanaf 2009 is onze dienstverlening uitgebreid met mentorschappen en verlenen wij administratieve ondersteuning bij Persoons Gebonden Budgetten (PGB).

Om onze kwaliteit en professionaliteit op een objectieve manier te laten toetsen en handhaven is de SBC  sinds 1 november 2009 lid van de branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI).
De branchevereniging houdt toezicht op de kwaliteit en continuïteit van haar leden door middel van een jaarlijks onderzoek.

De Stichting is ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1413326.

Beschermingsbewind

Inkomensbeheer

Mentorschap